Wat kost uw advocaat?

Rechtsbijstand: uw verzekeraar betaalt uw advocaat

In sommige gevallen beschikt u over een waarborg rechtsbijstand.  

Bijvoorbeeld u heeft een ongeval met de auto. Vaak zal u ook een extra waarborg hebben afgesloten zodat uw verzekering uw advocatenkosten betaalt. 

Ook als u een familiale verzekering heeft afgesloten, is het altijd nuttig om de waarborg rechtsbijstand af te sluiten. Als bijvoorbeeld u of uw kind of uw hond/kat schade berokkent aan iemand anders, zal de schade gedekt zijn door de verzekering, maar uw advocatenkosten niet. Dit is wel het geval als u de waarborg rechtsbijstand heeft afgesloten. 

Check dus eerst bij uw verzekeraar/verzekeringsmakelaar of het voorval gedekt is door een verzekering én u beschikt over een waarborg rechtsbijstand. 
Zodra u me de gegevens van uw verzekeraar heeft bezorgd, zal ik contact opnemen met deze om de kosten af te handelen.

Mijn tarieven

De kosten worden besproken tijdens de eerste consultatie en worden onderling overeengekomen. 

De kosten bestaan uit mijn ereloon, administratiekosten en/of gerechtskosten. 

 1. Het ereloon wordt berekend aan de hand van een uurtarief. In principe werk ik aan 110,00 EUR* per uur. Het is voor sommige zaken ook mogelijk om van in het begin een forfait af te spreken.
 2. Naast het ereloon worden ook administratiekosten aangerekend. 
 3. Afhankelijk van uw dossier, moeten er ook soms kosten worden betaald aan de rechtbank of de gerechtsdeurwaarder, bijvoorbeeld de kosten van de dagvaarding of de verplichte bijdrage aan het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand (pro Deo) voor elke zaak die wordt ingeleid.

Op het einde van het dossier wordt een afrekening gemaakt die rekening houdt met de inzet en de aard van het dossier, het resultaat, de complexiteit en de hoogdringendheid.

Administratiekosten

 • openen van het dossier – 50,00 EUR*
 • brief / getypte bladzijde – 10,00 EUR*
 • postzegel – 1,00 EUR*
 • e-mail in / out – 10,00 EUR*
 • ingebrekestelling (aangetekend) – 25,00 EUR*
 • neerlegging conclusies of stukken via e-Deposit /DPA – 25,00 EUR*
 • verplaatsingen (per km) – 0,50 EUR*
 • fotokopies (per bladzijde) – 0,30 EUR*
 • afsluiting dossier (om welke reden ook) en archivering gedurende 5 jaar – 25,00 EUR*

* Alle prijzen zijn exclusief BTW. Uw advocaat is verplicht 21% BTW aan te rekenen.

Pro Deo

Indien u beroep doet op mijn diensten, is het mijn verantwoordelijkheid u de best mogelijke bijstand te verlenen, hierbij rekening houdend met alle elementen van uw specifieke situatie. 

U heeft steeds recht op verdediging en rechtsbijstand, ook indien u zich in een precaire financiële situatie bevindt. Indien u aan de voorwaarden van de juridische tweedelijnsbijstand voldoet, kan ik u doorverwijzen naar het Bureau van Juridische Bijstand van uw woonplaats.

U vindt hier meer informatie op de website van de Orde van Vlaamse Balies.

Voor Brussel vindt u hier meer informatie.

Voor Leuven vindt u hier meer informatie.