Voor mij is een advocaat in de eerste plaats een vertrouwenspersoon die mensen bijstaat bij het oplossen van een welbepaald juridisch probleem, uw administratieve lasten overneemt en een duidelijke uitleg geeft waar nodig.

Ik wilde advocate worden om deze taken op mij te nemen en u te helpen met moeilijkheden waar u soms door moet.

Bovendien vind ik het zeer belangrijk dat u juist en fair wordt behandeld. We zoeken samen naar de oplossing die het best is voor u.
Met dit doel voor ogen, sta ik elke dag voor u klaar. 

Verschillende wegen naar een oplossing

Hebt u een juridische vraag?
Zit u ergens mee en vindt u niet meteen een antwoord?

Wilt u met professionals aan tafel om samen een oplossing te zoeken voor uw probleem/situatie?

Moet u voor de rechtbank verschijnen of wilt u een andere persoon voor de rechtbank brengen?

Naast de klassieke juridische weg via de rechtbank, proberen we vandaag ook te kijken naar andere manieren om een discussie of onenigheid op te lossen.

De rechtbank is gebonden door de wet, maar de wetgever kan bij het opstellen daarvan niet alle mogelijke oplossingen voorzien.

Bovendien is er bij een beslissing van de rechtbank steevast een ‘winnaar’ en een ‘verliezer’.

Er bestaan ook andere trajecten om tot een oplossing te komen, zonder dat u hiervoor naar de rechtbank moet. In deze trajecten zijn er meer oplossingen mogelijk dan wanneer u uw probleem voor de rechtbank zou brengen. 
Eén van die andere trajecten is bemiddeling. Klik hier voor meer informatie.