Samen naar een oplossing

Bemiddeling geeft de mogelijkheid om lange en dure gerechtelijke procedures te vermijden en tot oplossingen te komen die meer voldoening geven en rekening houden met ieders belangen in vergelijking met een beslissing van de rechter die – vaak aan één van de partijen – wordt opgelegd.

Iedere partij betaalt in principe de helft van het ereloon van de bemiddelaar.

Bemiddeling heeft als voordeel dat het toestaat aan partijen om opnieuw met elkaar in dialoog te gaan.

Bemiddeling kan op ieder moment worden opgestart, zelfs indien de gerechtelijke procedure al bezig is. Bemiddeling is mogelijk in alle domeinen van het recht. De bemiddelaars kunnen zich specialiseren in sociale, familiale bemiddeling of bemiddeling in burgerlijke en handelszaken.

Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk traject waarbij de partijen een beroep doen op een derde onafhankelijke, neutrale en onpartijdige persoon, de bemiddelaar, om hen te helpen om zelf een minnelijk akkoord te vinden dat duurzaam is en voldoening geeft aan alle partijen.

De bereikte akkoorden tijdens een bemiddeling die mee worden ondertekend door de bemiddelaar kunnen worden gehomologeerd door de rechter waardoor het akkoord de waarde van een vonnis met uitvoerbare titel krijgt.

Ik ben erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken sinds september 2018.

Soms gebeurt het dat u verzeild geraakt in een conflictsituatie. Toch verkiezen we allen vrede boven oorlog. U wil dus liefst zo snel mogelijk uit die conflictsituatie geraken. Hiervoor bestaan er verschillende manieren. Eén ervan is bemiddeling. Als bemiddelaar probeer ik u en de andere weer aan het praten te krijgen en begeleid ik u naar een oplossing die u zelf mee bepaalt.