Iedere advocaat heeft zijn eigen specialisaties. Ik vind het dan ook heel belangrijk dat u de advocaat kiest die bij u en uw zaak past. Hieronder vindt u een overzicht van de rechtsdomeinen waarin ik gespecialiseerd ben.

VERKEER – SCHADE - VERZEKERING

Verkeerszaken

Uw daden

U kroop dronken achter het stuur.  
U reed door het rood. 
U werd geflitst aan 90 km/uur in de bebouwde kom. 

De gevolgen

U riskeert fikse verkeersboetes, een alcoholslot, een rijverbod, het opnieuw afleggen van het theorie- en/of praktijkexamen, medische en psychologische proeven.

Mijn diensten

Ik kan u begeleiden naar de juiste straf.

Schadedossiers & Aansprakelijkheid

Andermans daden

Iemand rijdt u aan terwijl u met de fiets of te voet onderweg bent naar uw werk.

De gevolgen

U bent gewond. Uw fiets en/of uw kledij is beschadigd. U kan een tijdje niet gaan werken. U bent na dit voorval bang om met de fiets te rijden en lijdt hierdoor psychologische schade. 

Mijn diensten

Ik kan u helpen om de correcte schadevergoeding te bekomen.

Verzekerings-kwesties

De situatie

U rijdt te snel of door het rood. 
Uw kind trapt een bal door het raam van de buren. 
Er zijn werken bij u in de straat en uw auto wordt beschadigd. 

Welke verzekering dekt de situatie?

Uw rechtsbijstandverzekering betaalt de kosten van uw advocaat indien u moet verschijnen voor de politierechtbank.
Uw familiale verzekering dekt de schade die uw kind aan de buren heeft aangericht.
De verzekering van de aannemer die de werken uitvoerde, zal uw schade vergoeden

Mijn diensten

Ik kan u helpen de juiste verzekeraar te contacteren en ervoor zorgen dat u de vergoeding krijgt waar u recht op hebt.

WONEN EN SITUATIES DAARROND

Ik koop/verkoop

De situatie

U heeft uw huis verkocht. De compromis werd al ondertekend.
De kopers laten daarna niets meer van zich horen. 

De gevolgen

U krijgt uw centen niet en u kan uw huis niet aan een ander verkopen. 

Mijn diensten

Ik kan u helpen om uit deze situatie te geraken. 

Ik huur/verhuur

De situatie

U bent eigenaar en verhuurt een appartement of woning. Uw huurder betaalt niet meer. 
U bent huurder en uw woning is in slechte staat. 

Uw vragen

Hoe kan ik mijn huurder op een correcte manier doen vertrekken? 
Hoe kan ik mijn huisbaas ertoe aanzetten om de nodige herstellingen te doen in mijn woning? 

Mijn diensten

Ik kan u helpen om de gewenste stappen te zetten.  

Ik woon in een appartement

Andermans daden

U woont in een appartementsgebouw en uw buurman speelt de hele dag en nacht op zijn ukulele. 

De syndicus organiseert een Algemene Vergadering en bezorgt u achteraf een verslag van de genomen beslissingen. Er wordt bijvoorbeeld beslist om de gevel van het gebouw te vernieuwen. U dient hiervoor 20.000 EUR te storten in een fonds. 

Uw vragen

Kan het zomaar dat iemand mijn rust verstoort?
Wat als ik het niet eens ben met de vernieuwing van de gevel? Kan ik nog onder deze beslissing uitkomen?
Wat als ik de 20.000 EUR niet stort? 
 

Mijn diensten

Ik kan u helpen om de gewenste stappen te zetten.

Ik (ver)bouw

De situatie

U bent aan het verbouwen.
Uw aannemer maakt fouten of verdwijnt ineens met de noorderzon.
U heeft al enkele voorschotten betaald. 

De gevolgen

U blijft zitten met een onafgewerkte werf en mag niet zomaar een andere aannemer het werk laten verderzetten.  

Mijn diensten

Ik kan u helpen om uit deze situatie te geraken. 

Mijn buur en ik

De situatie

Er bevindt zich een haag of een scheidingsmuur tussen uw tuin en die van uw buren. 
De takken van de boom van uw buur hangen over deze haag of scheidingsmuur.
De bomen van de buren zijn zo groot geworden dat heel uw terras in schaduw wordt gehuld.

Uw vragen

Wie moet die haag eigenlijk onderhouden?
Ik wil graag de omheining vervangen. Moet mijn buurman daaraan meebetalen? 
Mag ik die overhangende takken zelf (laten) snoeien? 
Ik wil meer zon op mijn terras. Mag ik eisen dat die bomen worden gerooid?

Mijn diensten

Ik kan u een antwoord bieden op uw vragen en u begeleiden om de gewenste stappen te ondernemen.   

Bescherming van de persoon en/of de goederen

Andermans patrimonium/ persoon beheren

De situatie

U merkt dat één van uw ouders stilaan achteruitgaat en het moeilijk krijgt om zijn/haar administratie te regelen. 
Uw kind heeft een beperking en zal eenmaal 18 jaar niet voor zichzelf kunnen zorgen. 

Mogelijke oplossingen

U kan een volmacht krijgen waardoor u de beslissingen in plaats van de te beschermen persoon kan nemen.
De Vrederechter kan ook een professioneel persoon aanstellen die de administratie verzorgt en het patrimonium beheert van de te beschermen persoon en hierover ieder jaar verantwoording aflegt. 

Mijn diensten

Ik kan u begeleiden naar het nemen van de juiste stappen om de gewenste bescherming in te stellen en u raad geven tijdens het verloop van het beschermingsmandaat.